Afkortingen en begrippen

Er worden veel afkortingen en begrippen gebruikt. Wat betekenen die nu eigenlijk? Hieronder vindt u een beknopt overzicht van veel gebruikte afkortingen en begrippen en wat ze betekenen. Wilt u meer informatie, zoek dan op deze website naar meer informatie via de zoekbalk of via de categorieën.

Komt u er niet uit? Wij leggen u het graag uit. Stuur een e-mail met uw vraag naar info@delftvoorelkaar.nl of bel ons op 015 760 02 00.


Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. U komt mogelijk in aanmerking als u of een naaste langdurige intensieve zorg of toezicht nodig heeft.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Heeft u langdurige intensieve zorg nodig? Dan vraagt u, of uw huisarts, een Wlz-indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden. Is dit het geval? Dan ontvangt u een Wlz-indicatie.

Wlz-indicatie / zorgprofiel
Het zorgprofiel hoort bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Er zijn verschillende zorgprofielen. Ze zijn gekoppeld aan het soort aandoening of beperking waarvoor u zorg nodig heeft.

De zorgprofielen zijn als volgt:
VV4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging.
VV5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg.
VV6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging.
VV7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding.
VV8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging.
VV9b Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging.
VV10: Beschermd verblijf met intensieve palliatieve terminale zorg.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Delft Support voert deze wet uit als u inwoner bent van de gemeente Delft.

Zorgverzekeringswet (Zvw)
De Zorgverzekeringswet (Zvw) zorgt ervoor dat iedereen verplicht een zorgverzekering heeft. Met een zorgverzekering krijgt u toegang tot zorg uit het basispakket. Hiermee kunt u zorg krijgen van bijvoorbeeld uw huisarts, opname in het ziekenhuis of casemanagement dementie. Uw zorgverzekeraar voert deze wet uit.
 
Persoonsgebonden budget (pgb)
Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf uw zorg en ondersteuning regelen en financieren. Met een pgb heeft u zelf de regie over welke zorg, producten of diensten u wilt ontvangen.